5 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก คุณภาพชีวิตดีจนน่าอิจฉา

5 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก คุณภาพชีวิตดีจนน่าอิจฉา

5 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก คุณภาพชีวิตดีจนน่าอิจฉา
5 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก คุณภาพชีวิตดีจนน่าอิจฉา

ถ้าพูดถึง 5 อันดับ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก ในเวลานี้ หลายคนอาจจะนึกถึงประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางทันที เพราะโซนดังกล่าวจะมีธุรกิจส่งออกน้ำมันเป็นหลัก ดังนั้น จึงน่าจะติดโผ 5 อันดับประเทศที่มีคุณภาพการดำรงชีวิตดีที่สุด โดยวัดจาก Gross Domestic Product หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “GDP” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินว่าประเทศไหนรวยที่สุด 

การใช้ GDP วัดคุณภาพชีวิตประชากร ถือเป็นวิธีเฟ้นหา ประเทศที่รวยที่สุดในโลก 

สำหรับวิธีการหารายชื่อ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก ด้วยวิธีการวัด GDP ถือว่าเป็นวิธีที่ง่าย และดีที่สุด แต่สิ่งที่ทุกคนต้องรู้คือ แต่ละประเทศที่ถูกยกให้รวยที่สุดในโลก จะต้องมีค่า GDP หรือผลิตภัณฑ์รวมในประเทศดีที่สุด ทั้งในเรื่องของ ค่าแรง เงินเดือน กำไรจากจำหน่ายสินค้า หรือดอกเบี้ยต่าง ๆ และค่าเช่า ซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัวชี้วัด ฐานะของแต่ละประเทศต่าง ๆ ทันที 

5 อันดับประเทศที่ขึ้นทำเนียบรวยที่สุดในโลกนี้มีประเทศไหนกันบ้าง 

ในปัจจุบัน ประเทศที่รวยที่สุดในโลก อาจจะไม่ใช่ประเทศที่หลายคนคิด เพราะในปัจจุบันประเทศที่มีฐานะดีที่สุดในโลก ซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ 

1. กาตาร์

กาตาร์
กาตาร์

เมื่อวัดค่า GDP ของประเทศนี้พบว่า ได้ผลลัพธ์ 132,886 ดอลล่าร์ ต่อคน โดยที่นี่มีสินค้าส่งออกคล้ายคลึงกับประเทศ UAE นั่นก็คือ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ ประเทศนี้ก็มีการพัฒนา เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ โดยนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั่วโลก จนได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งส่งผลดีต่อจำนวนประชากรที่มีอยู่เพียง 2.8 แสนคนโดยถ้วนหน้า

2. มาเก๊า

มาเก๊า
มาเก๊า

เกาะขนาดเล็กที่อาจจะเรียกเป็นประเทศเต็มปากไม่ได้ เนื่องจากในทางรัฐศาสตร์ที่นี่ยังไม่ถูกนับเป็นประเทศ แต่มีสถานะคล้ายประเทศ เพราะได้รับอนุญาตให้ปกครองตัวเองได้ ซึ่งประวัติแต่เดิมเคยผ่านการเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อน และในปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ของนักเสี่ยงโชค เนื่องจากมีคาสิโนทั่วทั้งเกาะมากถึง 40 แห่ง นอกจากนั้นยังสามารถดึงดูดท่องเที่ยว และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่า GDP ของที่นี่มีสูงถึง 114,363 ดอลล่าร์ ต่อคน และต่อปี จากจำนวนประชากรทั้งหมด 6 แสนคน 

3. ลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก

ประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ตรงใจกลางทวีปยุโรปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ดังนั้น การหารายได้เข้าประเทศทางการท่าจึงไม่สามารถทำได้ แต่ประเทศแห่งนี้สามารถหารายได้จากการท่องเที่ยว ศูนย์กลางทางการเงิน และการธนาคารสำคัญระดับโลก ไม่เพียงแค่นั้นระบบโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ จนได้รับการยกย่องให้เป็นสวรรค์ของการลงทุนทางการเงิน คือ อัตราภาษีต่ำมาก และที่สำคัญมีนโยบายปกป้องความลับทางการเงินสูงอีก ซึ่งรายได้ที่เข้าประเทศทั้งหมดทำให้ค่า GDP อยู่ที่ 108,951 ดอลล่าร์ ต่อคน และต่อปี ดังนั้น ประชากรจำนวน 6 แสนคน จึงมีคุณภาพที่ดีรอบด้าน 

4. สิงคโปร์

สิงคโปร์
สิงคโปร์

ถ้าพูดถึงประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในอาเซียน และร่ำรวยคงต้องยกให้ที่นี่ ด้วยคุณภาพชีวิต และความมีระเบียบวินัยของคนในประเทศ ทำให้ที่นี่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นแหล่งค้าขายสินค้าโดยอิสระเสรี แถมยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินในอาเซียน โดยไม่มีการเก็บเงินปันผลจากการลงทุน ทำให้นักธุรกิจนิยมลงทุนในประเทศนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ค่า GDP ของคนในประเทศอยู่ที่ 103,181 ดอลล่าร์ ต่อคน ต่อปี 

5. ไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์
ไอร์แลนด์

การบริหารงาน และดึงดูดให้นักลงทุนกล้าลงทุนที่นี่ด้วยข้อดีคือ เก็บภาษีภาคธุรกิจต่ำมาก แถมยังมีธุรกิจบริการด้านคอลเซนเตอร์ บัญชี การบริการหลังการขาย หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Customer Service ส่วนรายได้อื่น ๆ มาจากการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร รวมถึงเป็นนายหน้าซื้อ – ขายตลาดหลักทรัพย์ และส่งออกสินค้า อาทิเช่น โลหะ เบียร์ สินค้าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทำให้ประเทศนี้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในยุโรปมากนัก แต่ถ้าพูดถึงความเหลื่อมล้ำในระดับฐานะของประชากรทั้งหมดเกือบ 5 ล้านคน จัดว่าที่นี่มีผู้ที่มีฐานะดีเพียงแค่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนค่า GDP ของที่นี่คือ 83,399 ดอลล่าร์ ต่อคน

ทั้งนี้สำหรับค่า GDP ในบางประเทศถึงแม้จะมีค่าสูงมาก แต่เมื่อนำไปถัวเฉลี่ยกับจำนวนประชากรทั้งหมดของแต่ละประเทศที่รวยที่สุดในโลก อาจทำให้ประเทศนั้น ๆ ไม่ได้เป็นประเทศที่มีฐานะดีเท่าไหร่นัก ดังนั้น สำหรับค่า GDP ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการหารายได้ของประชากรแต่ละคนที่ต้องได้รับภายใน 1 ปี

Share To :

Facebook
Twitter
Pinterest
Email