Categories
รวมบทความ

5 อันดับ เหตุผลทำให้ สัตว์สูญพันธุ์

ปัจจุบันถ้าพูดถึง สัตว์สูญพันธุ์ ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะสัตว์บางชนิดมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก แต่จากปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้การสูญเสียที่เกิดขึ้นกลายเป็นเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้สัตว์บางชนิดไม่เหลืออยู่บนโลกอีกต่อไปมีหลายข้อด้วยกัน โดยปัจจุบันการหายไปของสัตว์บางชนิดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะสิ่งที่เราได้เห็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐาน หรือบางชนิดอาจจะมีรูปภาพให้ได้เห็นกัน ทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมามากมาย

สัตว์สูญพันธุ์

ปัจจุบัน สัตว์สูญพันธุ์ ทั่วโลกมีหลายชนิดด้วยกัน

สำหรับคำว่าสัตว์สูญพันธุ์ แม้ว่าจะคำสั้น ๆ แต่เมื่อลงลึกถึงรายละเอียดต่าง ๆ พบว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ เพราะการหายไป หรือ การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า หรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ บนโลกนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนหลาย ๆ อย่าง ซึ่งสิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ บนโลกใบนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องตื่นตัวกับเรื่องราวทั้งหมดโดยเร็วที่สุด เพื่อ ป้องกันการสูญพันธุ์ หรือเสียสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ยังมีอยู่ในระบบนิเวศน์มากยิ่งขึ้น

สัตว์สูญพันธุ์

มาเช็กกันต่อว่า 5 อันดับเหตุผลทำให้เกิดการสูญพันธุ์มีอะไรกันบ้าง 

ทั้งนี้คำว่าสัตว์สูญพันธุ์ ในปัจจุบันมีหลายเหตุผล ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ คือ การกระทำของมนุษย์มีส่วนทำให้การหายไปของสัตว์ EXTINCT ANIMALS เกิดขึ้นได้ง่ายมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ด้วยการขยายตัวของสังคมเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ทำให้สุดท้ายสัตว์หลายชนิดเข้าขั้นสูญพันธุ์ หรืออีกหลายชนิดได้ชื่อว่าเป็นกลุ่ม สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ในทันที ดังนั้นเพื่อเป็นทางออกที่ดีสำหรับการช่วยกันอนุรักษ์ มาเช็กกันก่อนว่าเหตุผลหลักทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์คือ 

1. การลักลอบล่าหรือค้าแบบผิดกฎหมาย 

มาต่อกันด้วยเหตุผลแรกนั่นก็คือการลักลอบล่าเพื่อบารมี หรือการค้าแบบผิดกฎหมาย รวมถึงการฆ่าเพื่อบริโภคเป็นอาหารเกินขอบเขต ซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายแรงต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถยับยั้งความกระหายของนักล่าได้ดี เพราะยังมีช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการล่าสัตว์ป่าบางชนิดได้เหมือนเดิม ซึ่งทำให้สัตว์บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น และบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วจริง ๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มีคำถามจากทางนักอนุรักษ์ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ดีพอแล้วหรือยัง กับประเด็นของการรักษาให้สัตว์ป่าคงอยู่ถาวร

สัตว์สูญพันธุ์

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

อีกหนึ่งเหตุผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสายพันธุ์ของสัตว์ป่าหลายชนิด นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะทำให้สัตว์ป่าบางชนิดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศใหม่ได้ และสุดท้ายค่อย ๆ หายไปจากวงจรระบบนิเวศน์ของโลกไปโดยปริยาย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันเหตุผลหลัก ๆ เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ซึ่งคอยสร้างวิวัฒนาการใหม่ ๆ พร้อมกับการทำลายไปในตัว

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

3. การขยายตัวของเมือง 

การขยายตัวของเมืองส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าโดยตรง เพราะยิ่งมีการรุกล้ำอาณาเขตของสัตว์ป่ามากแค่ไหน ยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับสัตว์ป่ามากขึ้นเท่านั้น และทุกปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อาศัยหรืออาหารการกินของสัตว์แต่ละชนิด เนื่องจากว่าสัตว์สูญพันธุ์ บางชนิดจะมีอาหารเฉพาะอย่าง และในบางพื้นที่จะเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการมีอยู่ของอาหารสัตว์ชนิดนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อมีการรุกล้ำยิ่งลดจำนวนอาหารของสัตว์บางชนิดไปในตัว จนถึงวิกฤติและเกิดการสูญเสียในที่สุด

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

4. การทำเกษตรกรรมแบบผิดหลักธรรมชาติของมนุษย์

มาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุผลสัตว์สูญพันธุ์ สำคัญอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือ การทำเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการนำเอาสารเคมีมาใช้จึงเป็นทางเลือกของหลายคนทันที เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามเป้าหรือเกินเป้า โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาว่า จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเพียงแค่เริ่มต้นการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การหายไปของสัตว์ตัวเล็กไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นทันที เพราะในวงจรนิเวศน์จะมีระบบห่วงโซ่อาหารอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนต้องตระหนักถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

5. พฤติกรรมการปรับตัวของสัตว์หลายชนิด

พฤติกรรมคงเดิมของสัตว์สูญพันธุ์ ซึ่งจะไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้สุดท้ายไม่สามารถดำรงชีพในระบบนิเวศน์ได้ ส่งผลให้ในเวลานี้ต่อมากลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์ในที่สุด แต่ก่อนจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมาสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการกระทำของมนุษย์ในบางส่วน ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้สัตว์หลาย ๆ ชนิดไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จนทำให้เกิดการสูญเสียอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

บทสรุป

ทั้งนี้แม้ว่าสัตว์บางชนิดจะมีการสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ยังมีหลายชนิดสร้างความหวังให้กับวงจรนิเวศน์มากขึ้น กับการค้นพบว่าบางชนิดยังมีสายพันธุ์หลงเหลืออยู่ กับการปรากฏตัวบ่อย ๆ ในป่า จนทำให้ตอนนี้เริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันว่าสัตว์บางสายพันธุ์ยังคงอยู่บนโลกนี้จริง ๆ หรือบางชนิดกลายเป็น สัตว์สูญพันธุ์ ไปแล้ว

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเย

Categories
รวมบทความ

5 อันดับ ยารักษาสิว ปลอดภัย หน้าใส สิวหาย

ปัญหาสิว ถือเป็นเรื่องใหญ่กวนใจในช่วงวัยรุ่น รวมถึงวัยอื่นๆที่ต้องใช้หน้าตาในการทำงานแล้วยิ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้ต้องตามหา ยารักษาสิว เพื่อกำจัดปัญหากวนใจให้หายไวที่สุด และหากใครยังไม่รู้ว่าจะใช้ยา หรือครีมลดสิวตัวไหน แนะนำว่าห้ามพลาดบทความดีๆบทความนี้ เพราะเราได้รวบรวม ยารักษาสิวยอดนิยม มาให้ได้รู้จักกันแบบจัดเต็ม

ยารักษาสิว ช่วยลดปัญหาผิวหน้าได้จริงหรือไม่

สิว คือ การที่ผิวหน้าของเราสร้างน้ำมันมากเกินไป จนก่อเกิดปัญหาอุดตันใต้ผิวหนัง รวมถึงปัญหาฮอร์โมนวัยรุ่น และแบคทีเรียที่เจอในระหว่างวัน ทั้ง มีลักษณะเป็นตุ่มเม็ดน้อยใหญ่เกิดขึ้นบนผิวหน้า มีทั้งสิวอักเสบเป็นหนอง และแบบไม่อักเสบ และมักจะหายไปเองเมื่อถึงช่วงอายุหมดฮอร์โมน แต่ใครจะไปรอไหวใช่ไหมละคะ ดังนั้น การใช้ยารักษาสิว ช่วยลด ปัญหาสิว ได้จริง แต่ต้องใช้เวลาในการรอให้ผิวหน้าดีขึ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 สัปดาห์เลยทีเดียว

ยารักษาสิว

5 อันดับ ครีมรักษาสิว ยอดนิยมที่หลายคนเลือกใช้

การเป็น สิวบนใบหน้า ส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันมากมาย จนหมดความมั่นใจ ก่อให้เกิดความเครียดไม่น้อย ยิ่งเครียดสิวก็ยิ่งขึ้นไม่หยุด ทำให้ผิวหน้าของเราไม่เรียบเนียนดังเดิม รวมถึงทำให้เกิดแผลเป็น และ หลุมสิว เกิดขึ้นมาบนผิวหน้า ให้ต้องรักษากันเป็นเวลานาน และในปัจจุบันมีอยู่หลายแบรนด์ด้วยกัน ยารักษาสิวจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดขึ้น

1. เรตินเอ RATIN A CREAM

มาเริ่มกันที่อันดับที่ 1 เรตินเอ ครีม เรียกได้ว่ายืนหนึ่งเลยในเรื่องของยารักษาสิว หนุ่มๆสาวๆหลายคนที่เคยผ่านการเป็นสิวมาก่อนต้องรู้จัก เพราะ ครีมลดสิว มีกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ TRETINOIN ตัวนี้เขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวหมองคล้ำ เร่งให้หัวสิวที่อยู่ใต้ผิวหนังออกมา และกำจัดสิวได้อย่างหมดจด โดยเฉพาะสิวอุดตัน และสิวที่ไม่มีหัว นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า และลดริ้วรอยได้เป็นอย่างดี 

วิธีการใช้ : ทาครีม เรตินเอ บางๆเฉพาะตอนกลางคืน ตัวครีมทำให้ผิวไวต่อแสง และควรใช้ครีมกันแดด SPF สูง

ข้อควรระวัง : ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ และมีความอดทนในการใช้ เนื่องจากทำให้สิวผุดออกมาเยอะในช่วงแรก และในบางคนอาจมีอาการหน้าลอก หรือแดงได้ ที่สำคัญไม่ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และ AHA

ขนาด/ราคา : 10 กรัม / 150 บาท

ยารักษาสิว

2. เบนเซค BENZAC AC 

ยารักษาสิวอันดับที่ 2 คือ BANZAC ตัวนี้มีสาร BENZOYL PEROXIDE (เบนโซอิค เปอร์ออกไซด์) มีความเข้มข้นสองระดับคือ 2.5% และ 5% ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการเกิดสิวอุดตัน มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนใบหน้า และเป็น KERATOLYTIC ตัวช่วยให้หัวสิวแห้ง และหลุดออกมาได้โดยง่าย มักจะใช้ทาก่อน การกดสิว เพื่อให้สามารถกดออกมาได้ง่ายขึ้น ไม่ก่อเกิดรอยสิวหลังการกด เหมาะกับผู้ที่เป็นสิวอักเสบ และสิวอุดตันใต้ผิวหนัง

วิธีการใช้ : ทาก่อนการล้างหน้า 10 – 15 นาที โดยเว้นรอบดวงตา ริมฝีปาก และจมูก

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงแสงแดด มีผลข้างเคียงคือ ทำให้ผิวแห้ง,ลอก,แสบ,แดง ในผู้ใช้บางรายอาจมีอาการผิวไหม้ได้ และหากเกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์

ขนาด/ราคา : 15 กรัม / 120 บาท

ยารักษาสิว

3. ดิฟเฟอริน DIFFERIN 

หากใครกลัวผลข้างเคียงจาก เรตินเอ แนะนำให้ใช้ DIFFERIN เพราะเป็นตัวยารักษาสิว ที่ถูกพัฒนามาจากครีมเรตินเอให้ไม่มีแอลกอฮอล์ ส่งผลให้มีความอ่อนโยนต่อผิวมากยิ่งขึ้น ลดผลข้างเคียงระคายเคืองน้อยกว่า มีตัวยาสำคัญคือ ADAPALENE 0.1% สรรพคุณคล้ายคลึงกันคือช่วยลดสาเหตุผลของการเกิดสิว สิวอุดตัน และสิวอักเสบเป็นหนองได้ดี 

วิธีการใช้ : ทาบางๆก่อนนอน (คล้ายกับเรตินเอ) เว้นรอบดวงตา ริมฝีปาก และจมูก

ข้อควรระวัง : ไม่ควรทายาบริเวณแผลเปิด หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด และหลีกเลี่ยงแสงแดด

ขนาด/ราคา : 15 กรัม / 410 บาท

ครีมลดสิว

4. คลินด้าเอ็ม CLINDA M 

ยารักษาสิวสำหรับแต้มสิวอักเสบชื่อดัง มีชื่อสามัญคือ CLINDAMYCIN เป็นยาปฏิชีวนะ ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวภายนอก เหมาะกับการรักษาสิวอักเสบขนาดใหญ่ สิวหนอง และสิวหัวช้าง ใช้แล้วสิวจะยุบลงไปเองโดยที่ไม่ต้องบีบ จนเกิดหลุมสิว

วิธีการใช้ : ทายาบริเวณหัวสิวหลังล้างหน้าเช้าเย็น ก่อนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตัวอื่น

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้กับสิวผด สิวเสี้ยน สิวหิน ที่สำคัญไม่ควรทาทั่วทั้งหน้า เพราะอาจให้เกิดอาการดื้อยาได้

ขนาด/ราคา : 15 มิลลิลิตร / 59 บาท

ครีมลดสิว

5. โทเมอิ แอนตี้ แอคเน่ครีม TOMEI ANTI-ACNE CREAM 

ยารักษาสิวหรือ ครีมลดสิว ในรูปแบบเจลแต้มสิว มีส่วนผสมอ่อนโยนจากสารสกัดธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ช่วยดูแล ปัญหาผิวหน้า แบบ 7 ประการในหลอดเดียว มีตัวยาคลินด้ามัยซิน 1% ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิว รวมถึงรักษาสิวอักเสบ ลดความมัน กระชับรูขุมขน และบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้น ไม่แห้งลอก

วิธีการใช้ : แต้มบริเวณสิวอักเสบ และรอยแผล อย่างน้อย 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน 

ขนาด/ราคา : 5 กรัม / 235 บาท

ครีมลดสิว

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/สมัครบาคาร่า888

Categories
รวมบทความ

5 อันดับ โทรศัพท์เกมมิ่ง 2022 สเปคดี เล่นเกมลื่น

การแข่งขันของตลาดมือถือในปัจจุบัน ได้เข้ามาเจาะตลาด โทรศัพท์เกมมิ่ง กันมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากที่แต่ละแบรนด์ผลิตมือถือรุ่นใหม่ๆออกมามากมาย และมีการพัฒนามือถืออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยแข่งขันกันในด้านความสวยงามแปลกใหม่ของตัวเครื่อง ประสิทธิภาพความลื่นไหลขณะเล่นเกม สเปคเร็วแรง และราคา ฯลฯ  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะ

โทรศัพท์เกมมิ่ง ดีกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไปอย่างไร ?

เชื่อว่าหลายคนคงเกิดความสงสัยว่า โทรศัพท์เกมมิ่ง และ โทรศัพท์มือถือ ทั่วไป มีความแตกต่างกันอย่างไร เชิญมาหาคำตอบทางนี้ได้เลย เพราะโทรศัพท์ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันในด้านของการใช้งาน สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมผ่านมือถือ เราแนะนำให้เลือก เกมมิ่งสมาร์ทโฟน เพราะมีชิปความแรงมากกว่า, แบตขนาดใหญ่ความจุเยอะ เล่นเกมได้นาน, มีระบบระบายความร้อน เล่นเกมนานแค่ไหนเครื่องก็ไม่ร้อน, มีปุ่มพิเศษสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ, มีฟีเจอร์แปลกใหม่ เหมาะสมกับการเล่นเกม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนหาได้ยากในโทรศัพท์รุ่นทั่วไป

โทรศัพท์เกมมิ่ง

5 อันดับ มือถือเกมมิ่ง ดีไซน์สวย ชอบเล่นเกมไม่ควรพลาด!

หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ การเล่นเกม และกำลังต้องการ โทรศัพท์เกมมิ่ง เครื่องใหม่ สำหรับนำมาเล่นเกม และใช้งานในแต่ละวัน แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดี? เราก็มีการจัดอันดับ มือถือเกมมิ่ง 5 รุ่นยอดนิยมจากแบรนด์ชั้นนำ เร็ว แรง คุ้มค่าคุ้มราคา มาแนะนำให้ได้รู้จัก และเลือกตัดสินใจซื้อมือถือที่ดีที่สุด

1. ROG PHONE 5S SERIES

โทรศัพท์เกมมิ่ง รุ่นใหม่ที่พึ่งเปิดตัววางขายในประเทศไทยสองรุ่น คือ ROG PHHONE 5S และ ROG PHONE 5S PRO ดีไซน์ตัวเครื่องคงความเท่ไม่เหมือนใคร กับแถบหน้าจอสี PHOLED , ตัวปุ่นพิเศษสำหรับ เล่น เกมมือถือ ในส่วนของสเปคและฟีเจอร์ภายในตัวเครื่องถูกอัปเดตมาเพื่อสาย เกมเมอร์ โดยเฉพาะ ด้วยความจุเริ่มต้นที่ 12 GB ไปจนถึง 512 GB แบตเตอรี่ 6000 MAH ชาร์จไวมาก พร้อมหน้าจอขนาด 6.78 นิ้ว ความละเอียด FHD+ รีเฟรชเรท 144HZ และเล่นเกมลื่นๆด้วยการอัปเกรด TOUCH SAMPLING 360HZ เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีกล้องหลัง 3 ตัว ความละเอียดรูปภาพสูง และลำโพงคู่

ราคา : ROG PHONE 5S (12GB / 256GB) : ราคา 25,990 บาท

ROG PHONE 5S (16GB / 512GB) : ราคา 30,990 บาท

ROG PHONE 5S Pro (18GB / 512GB) : ราคา 39,990 บาท

โทรศัพท์เกมมิ่ง

2. LENOVO LEGION PHONE DUEL 2

สมาร์ทโฟนเกมมิ่ง อันดับที่ 2 จากค่ายดัง LENOVO แม้จะเปิดตัวในไทยมาครบหนึ่งปีแล้ว แต่ยังคงมีกระแสแรงดีไม่มีตก ตอบโจทย์ เกมเมอร์มือถือ ด้วยดีไซน์สวยๆ หน้าจอใหญ่ขนาด 6.92 นิ้ว รองรับ REFRESH RATE 144HZ คล้ายเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ จับถนัดมือมากขึ้น พร้อมฮาร์ดแวร์ที่รวดเร็วถูกใจ และความจุของแบตเตอรี่ 5,500 MAH เล่นเกมได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางค่ายยังให้ปุ่มพิเศษมามากถึง 8 ปุ่ม ซึ่งแน่นอนว่ามีความพิเศษมากกว่า สามารถสตรีมสดพร้อมถ่ายรีแอคชั่นได้ทันที โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม ลำโพงคู่สเตอริโอ และกล้องความละเอียดสูง 

ราคา :  RAM 12GB + ROM 128GB ราคา 22,990 บาท

RAM 12GB + ROM 256GB ราคา 24,990 บาท

RAM 16GB + ROM 512GB ราคา 29,990 บาท

โทรศัพท์เกมมิ่ง

3. XIAOMI BLACK SHARK 4 SERIES 

มาต่อกันที่ โทรศัพท์เกมมิ่ง อันดับที่ 3 XIAOMI BLACK SHARK 4 SERIES ทางค่ายมือถือ XIAOMI พัฒนามาจนถึงรุ่นที่ 4 หน้าจอ SUPER AMOLED ขนาด 6.67 นิ้ว รีเฟรชเรทสูง 144HZ ดีไซน์ตัวเครื่องโดดเด่นด้วยผิวสัมผัสด้าน แต่ยังคงมีเงาสะท้อนแบบผิว AG (ช่วยป้องกันการเกิดรอยนิ้วมือ) โทรศัพท์สเปคแรง รุ่นนี้ ใช้ชิป QUALCOMM SNAPDRAGON 870 ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหล พร้อมระบบระบายความร้อนสองครั้ง และแบตเตอรี่ 4,500 MAH ใช้ได้นาน พร้อมระบบชาร์จไว ประสิทธิภาพเหมาะกับการเล่นเกมแบบสุดๆ อีกทั้งยังสามารถสแกนลายนิ้วมือได้รวดเร็ว สร้างความบันเทิงได้ไม่มีเบื่อ

ราคา :  RAM 8 + ROM 128 GB ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 17,390 บาท

RAM 12 + ROM 256 GB ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 19,970 บาท

มือถือเกมมิ่ง

4. NUBIA RED MAGIC 6S SERIES

มือถือสายเกมเมอร์ แบรนด์ NUBIA ดีไซน์สวยงามโฉบเฉี่ยว ผสานฝาหลังดุดัน ตัวเครื่องบาง น้ำหนักกำลังพอดี ขนาดตัวเครื่อง 169×77.09×9.7 มิลลิเมตร น้ำหนัก 220 กรัม ไม่หนักจนเกินไป สเปคสุดแจ่มแบบจัดหนัดจัดเต็ม โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญคือ หน้าจอแสดงผลพาแนล AMOLED อัตรา REFRESH RATE สูงถึง 165HZ และอัตราการตอบสนองเร็วกว่ารุ่นทั่วไป คือ 500HZ พร้อมชิปเซ็ต SNAPDRAGON 888 มีพัดลมระบายความร้อนการหมุนสูงถึง 18,000 รอบต่อนาที พร้อมระบบระบายความร้อนแบบ HEAT SINK ทองแดง เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพขณะเล่นเกม โทรศัพท์เกมมิ่ง

ราคา :  12GB+128GB ราคา 4,499 หยวน หรือประมาณ 22,600 บาท

12GB+256GB ราคา 4,899 หยวน หรือประมาณ 24,600 บาท

16GB+256GB ราคา 5,399 หยวน หรือประมาณ 27,000 บาท

18GB+512GB ราคา 6,399 หยวน หรือประมาณ 32,200 บาท

มือถือเกมมิ่ง

5. REAME GT NEO 2

โทรศัพท์เกมมิ่ง อันดับสุดท้าย REAME GT NEO 2 เป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด หน้าจอขนาด 6.62 นิ้ว ความละเอียด FULL HD+ ช่วยให้แสดงผลได้ชัดเจน และประสิทธิภาพสูงสุด คือ ชิป SNAPDRAGON 870 5G ของ GUALCOMM , เล่นเกมได้ยาวนานมากขึ้นกับแบตเตอรี่ความจุสูง 5000 MAH ระบบชาร์จเร็ว 65W , หน้าจอแสดงผลสุดลื่นไหลแบบ 120HZ E4 AMOLED DISPLAY และหน่วยความจำ RAM 8 GB และหากใครเป็นสายถ่ายรูปต้องไม่พลาดกับกล้องหลัง 3 ตัว แบบ 64MP AL TRIPLE CAMERA ความละเอียก 64 ล้านพิกเซล 

ราคา : 13,990 บาท

มือถือเกมมิ่ง

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet

Categories
รวมบทความ

5 อันดับ งาน ออนไลน์ หาเงินง่าย แค่ใช้โซเชียล

การทำ งาน ออนไลน์ หรือ วิธีหาเงินผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดที่ช่วยสร้างรายได้อีกหนึ่งทาง ยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต และข้อจำกัดในการใช้ชีวิตมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด หลายคนต้องกักตัวทำงานที่บ้าน และหลายคนต้องตกงานจากสถานการณ์นี้ การหาอาชีพที่สองสำรองไว้เป็นเรื่องที่ดี เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นอีก นอกจจากการกอดงานที่ทำอยู่ให้แน่นแล้ว เมื่อมีโอกาสเป็นงานง่ายๆใช้เงินลงทุนน้อย ต้องรีบคว้าไว้ไม่ให้หลุดมือ ควบคู่ไปกับการทำงานประจำ การหารายได้หลายทางย่อมดีกว่าใช่ไหมคะ

งาน ออนไลน์

5 อันดับ งาน ออนไลน์ ไม่ต้องลงทุน ได้เงินจริงจากโลกออนไลน์

ใครต้องการ หารายได้เสริม ต้องไม่พลาดกับบทความนี้ เพราะเราได้นำ งานออนไลน์ ดีๆ หาเงินได้จริง และได้รับความนิยมในปี 2022 มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก โดยงานเหล่านี้ไม่ต้องพึ่งเงินทุนมากมายมหาศาล เพียงคุณมีหนึ่งสมอง สองมือ คอมพิวเตอร์ และที่สำคัญอินเทอร์เน็ตที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อกับผู้คนได้ทั่วโลก เพียงเท่านั้น ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์สร้างเม็ดเงินจำนวนมากจากมันได้จริง ดังนั้น เราไปทำความรู้จักกับ อาชีพเสริม ยอดนิยม เหล่านี้กันเลยค่ะ

1. ขายของออนไลน์ ผ่านช่องทางโซเชียล

งานยอดนิยม ในโลกออนไลน์ติดท็อปอันดับ 1 ที่มาแรงแบบฉุดไม่อยู่ คงจะหนีไม่พ้นการเป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ อาชีพที่เปรียบเสมือนทางออกของหลายๆคนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 พ่อค้าแม่ค้าต่างหันมาขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น เนื่องจากสามารถทำการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากสินค้าตีตลาดได้แล้วจะสร้างรายได้ให้กับเราแทบทุกนาที นอกจากนี้ยังลดต้นทุนการขายได้ เช่น ค่าเช่าที่ เช่าร้าน ค่าเดินทาง ฯลฯ และด้วยข้อดีเหล่านี้ทำให้มีคู่แข่งมากมาย ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่พร้อมกระโดดเข้ามาขายสินค้าเป็น งานออนไลน์ กันมากขึ้น จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และหมั่นเช็คสนามแข่งขอองเราอยู่เสมอ

งาน ออนไลน์

2. นายหน้า TIKTOK

งานออนไลน์ อันดับที่ 2 เป็นหนึ่งในงาน AFFILIATE MARKETING หรือ งานขายสินค้า แบบไม่ต้องสต๊อคของ ไม่ต้องแพ็ค และจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง เพียงแค่คุณเป็นหนึ่งในคนที่เล่นแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอย่าง “TIK TOK” เริ่มสร้างยอดผู้ติดตามในช่องติ๊กต๊อก แล้วแปะลิงก์ของร้านขายของต่างๆในช่องของเรา หากมีลูกค้ามาคลิกลิงก์ที่เราแปะไว้ และซื้อสินค้า เราก็จะได้ค่านายหน้าเป็นส่วนแบ่งจากการขายทันที โดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้แบบไม่มีจำกัดเลยทีเดียว

งาน ออนไลน์

3. อินฟลูเอนเซอร์ INFLUENCER

ใครที่มีผู้ติดตามผ่านช่องทางโซเชียลเยอะ หรือมีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดีย ต้องไม่พลาดกับ งานออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ (INFLUENCER) เพราะยอดผู้ติดตามสามารถนำมาสร้างรายได้ให้เราได้มากมาย จากการสร้างคอนเทนต์ รับงานรีวิวสินค้า และเครื่องสำอางต่างๆเพื่อจูงใจให้ FOLLOWER หรือผู้ติดตามไปซื้อสินค้า ยิ่งผู้ติดตามเยอะก็ยิ่งทำเงินได้มหาศาล นอกจากนี้ยังได้สินค้ามาใช้แบบฟรีๆอีกด้วย คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ทำเป็นงานหลักก็ได้ เป็นงานเสริมก็ปังๆ อาชีพออนไลน์ นี้สามารถทำผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลได้ทุกช่องทาง เช่น FACEBOOK, TIKTOK, YOUTUBE, INSTAGRAM เป็นต้น

งานออนไลน์

4. ช่อง YOUTUBE สร้างรายได้

การเล่น YOUTUBE ไม่ได้ให้เพียงความสนุกผ่อนคลาย ทันโลกเท่านั้น หากเล่นเป็นมันจะกลายเป็น งานออนไลน์ สร้างรายได้ได้จริง ซึ่งการ สร้างช่อง YOUTUBE 1 ช่อง เป็นหนทางไปสู่ช่องทางการหาเงินมากมายจากยูทูป เช่น YOUTUBE ADS รายได้จากการโฆษณา, YOUTUBE MEMBERSHIP รายได้จากการสมัครสมาชิกของผู้ติดตาม, YOUTUBE PREMIUM รายได้จากสมาชิกที่สมัครพรีเมี่ยม เมื่อพวกเขาเข้ามารับชมวิดีโอที้ราสร้าง, รายได้จากการไลฟ์สตรีม ฯลฯ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการหารายได้ผ่าน YOUTUBE เท่านั้น ยังมีอีกหลายช่องทาง หารายได้เสริม กำลังรอให้คุณไปลองด้วยตัวเอง

งานออนไลน์

5. นักเขียนออนไลน์

ปัจจุบันนี้ นักเขียน ไม่ต้องเขียนเพียงการ์ตูน หรือนิยายรอตีพิมพ์เป็นเล่มกับสำนักพิมพ์เป็นระยะเวลายาวนานอีกต่อไป เพราะในยุคโซเชียลนี้ใครๆก็สามารถทำ อาชีพนักเขียน ได้ทั้งนั้น เพียงแค่คุณมีความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์งานเขียนคุณภาพขึ้นมาผ่านแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์หลายแห่ง สร้างรายได้ได้โดยไม่ต้องรอตีพิมพ์ หรือลงทุนใดๆเลย นอกจากนั้นอาชีพนี้ยังไม่ได้ยึดติดอยู่กับงานนิยายอีกต่อไป การเขียน บทความ หรือเรื่องสั้นผ่านบล็อก บทความ SEO ลงเว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการหารายได้ นักเขียนสมัยใหม่จึงไม่ใช่นักเขียนไส้แห้งอีกต่อไปแล้ว อยู่บ้านเขียนชิลๆก็หาเงินได้เป็นกอบเป็นกำ

บทสรุป

จบลงไปแล้วกับการจัดอันดับ งานออนไลน์ ที่เราได้หยิบยกมาแนะนำให้ทุกคนรู้จัก เป็นงานที่น่าสนใจแทบทุกอาชีพเลย อ่านมาถึงตอนนี้แล้วพอจะรู้หรือยังคะว่าต้องการทำงานแบบไหน และงานไหนกันนะที่เหมาะกับตัวเรา ขอเตือนไว้เลยว่าอย่าคิดนาน เพราะยิ่งเราเริ่มต้นได้ไวก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ หลังจากลองถูกลองผิดจนจับทางได้แล้ว รับรองได้เลยว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข มีเวลาว่างเหลือไปทำอย่างอื่น และมีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นกว่าเดิม อย่าพลาดที่จะลองนะคะ

สนับสนุนโดย : https://ufaball.bet

Categories
รวมบทความ

5 อันดับ เกมออนไลน์ฟรี กระแสดีไม่มีตก ประจำปี 2022

หากลองสังเกตคนรอบข้างให้ดีจะเห็นว่า ใครๆก็ต่างจดจ่ออยู่กับมือถือเลือกเล่น เกมออนไลน์ฟรี กันทั้งนั้น เพราะในปัจจุบันเกมเหล่านี้ไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปแล้ว มีให้เลือกเล่นหลายแนวมาก เช่น เกมจำลองสถานการณ์, เกมแนวผจญภัย, เกมแนวกีฬา, เกมแนวไขปริศนา ฯลฯ และที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยก็คือ เกมแนวเอาชีวิตรอด ซึ่งแต่ละเกมก็ถูกพัฒนามาให้มีภาพดี สีสันสวย กราฟิกปังๆ เล่นเพลินๆแบบไม่มีสะดุด นอกจากนี้การเล่นเกมยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ จากการไลฟ์สด หรือสตรีมผ่านช่องทางโซเชียล รับค่าสนับสนุนแบบจุกๆ

เกมออนไลน์ฟรี

5 อันดับ เกมออนไลน์ฟรี ยอดนิยม 2022

หากคุณกำลังเครียดกับงาน หรือเรื่องส่วนตัว แนะนำให้เล่นเกมออนไลน์ฟรี ผ่านมือถือ ซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทผลิตเกมออกมาแข่งขันกันหลากหลายแนวให้เราได้เลือกเล่น เรียกว่าเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว ในบทความนี้เราจึงไม่พลาดนำ เกมออนไลน์ยอดนิยม2022 ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในเวลานี้ มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก และตามไปโหลดมาเล่นด้วยตัวเอง แต่ปัญหาของเกมเหล่านี้คือเล่นแล้วติด หากเล่นเกมนานจนเกินไปอาจทำให้เสียสุขภาพ เสียการเรียน และการงานได้นะคะ จึงควรเล่นแต่พอเหมาะให้ เล่นเกมคลายเครียด เท่านั้น

1. GARENA ROV

สำหรับเกม ROV ยังคงติดอันดับ 1 ของเกมออนไลน์ฟรี ยอดนิยมอีกเช่นเคย เพราะทำเอาคนไทยติดงอมแงมมานานหลายปี จนมียอดการดาวน์โหลดหลายสิบล้านครั้ง ใครไม่เคยเล่นถือว่าพลาด! รูปแบบการ เล่นเกมมือถือ คล้ายกับ DOTA ในคอมพิวเตอร์ แต่จะเล่นง่ายกว่า สามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ทั่วโลก ต่อสู้กันในรูปแบบ 1ต่อ1 , 3ต่อ3 , 5ต่อ5 ทีมไหนสามารถทำลายฐานของอีกฝ่ายได้ก่อน ถือว่าเป็นผู้ชนะเกมนี้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้การสนทนาเสียงคุยกันในระหว่างเล่น รวมถึงการพิมพ์แชทคุยกันเพื่อบอกแนวทางการต่อสู้ (แต่หากคุณใช้พิมพ์อย่างไม่สุภาพ อาจทำให้โดนแบน ไม่ให้เล่นเกมนี้ได้อีก) โดยเกมนี้มีเจ้าของคือบริษัท TENCENT (บริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน) และเป็นเจ้าของเดียวกันกับเกม LEAGUE OF LEGENDS

เกมออนไลน์ฟรี

2. MY HOTPOT STORY เกมหม้อไฟแห่งความสุข 

เกมยอดนิยม ที่เล่นกันทุกเพศทุกวัย และกำลังมีกระแสแรงมากในโลกโซเชียล MY HOTPOT STORY เกมจำลองสถานการณ์ เป็นเจ้าของร้านชาบู หม้อไฟ อาหารยอดฮิตในเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วยเกมออนไลน์ฟรี เกมนี้เล่นง่ายมาก สามารถเปิดเกมให้ตัวละครดำเนินเกมเองได้ เล่นได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เริ่มต้นจากการเปิดร้านชาบูเล็กๆเพียงไม่กี่โต๊ะนั่ง ทำเควสให้เสร็จสิ้น ไปจนถึงการเปิดร้านหลายสาขา โดยมีตัวละครต่างๆภายในร้านมากมาย ทั้งพนักงานที่ขยันบ้าง บ่นขี้เกียจบ้าง เช่น คุณเฉียน (แคชเชียร์)  , นายอวี (พ่อครัว) , ป้าหลัง (พนักงานล้างจาน) ฯลฯ พร้อมตัวละครลูกค้าที่มีคำพูดสุดเจ๋งทันโลก มาให้คุณได้อ่านกันแบบเพลินๆ ดังนั้น หากอยากเล่นแล้ว ไปโหลดเกมเล่นกันได้เลย

เกมออนไลน์ฟรี

3. GENSHIN IMPACT

เกมออนไลน์ฟรีแนวกราฟิก การ์ตูนอนิเมะ ภาพสวยสีดีคมชัด โดยตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจาก BREATH OF THE WILD เป็นรูปแบบการสำรวจแผนที่ขนาดใหญ่ จำลองสถานการณ์เหมือนได้ออกไปทำเควสผจญภัยท่องโลกจริงๆ ตัวละครในเกม เลือกเพศ ความสามารถเฉพาะตัวได้ 7 ธาตุ (แต่ละธาตุมีสกิล และท่าไม้ตายที่แตกต่างกัน) และอาวุธติดมือประเภทดาบเพื่อกำจัดมอนสเตอร์ที่เจอระหว่างการผจญภัย นอกจากนี้ยังสามารถว่ายน้ำ ปีนต้นไม้ ไต่หน้าผา บินบนฟ้า ทำอาหาร ฯลฯ เรียกว่าทำได้แทบทุกอย่าง เล่นกับเพื่อนได้ และให้เพื่อนร่วมทำเควสแก้ปริศนา หรือต่อสู้กับบอสไปด้วยกันเพื่อเก็บแรงค์ผจญภัย

เกมฟรี

4. CANDY CRUSH SAGA

เกมแคนดี้ สุดฮิต เปิดตัวครั้งแรกในปี 2012 มาจนถึงปัจจุบัน ถูกพัฒนาโดยบริษัท KING DIGITAL ENTERTAINMENT จากเกมในเฟสบุ๊คสู่แอพลิเคชันเกมแสนสนุกเล่นเพลิน และได้มีจำนวนผู้เล่นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย เพราะตัวเกมเล่นง่าย เล่นเกมมือถือ ได้ทุกเพศทุกวัย เล่นไม่เป็นก็มีการสอนให้ เล่นแข่งกับเพื่อนใน FACEBOOK ได้หากทำการล็อคอินก่อนเริ่มเล่นเกม ภายในเกมมี STAGE ต่างๆให้เล่นกัน โดยการเล่นแคนดี้ฉากต่างๆแตกต่างกันออกไป เล่นให้คะแนนถึงเป้าหมาย และทำลายเจลลี่เพื่อเก็บดาว 3 ดวง หลังการเล่นจบจะมีการบอกคะแนน พร้อมไฮสกอร์ของเพื่อนในเฟสบุ๊คที่เคยเล่นมาก่อน

เกมฟรี

5. HAY DAY

เกมปลูกผัก ออนไลน์ HAY DAY บริหารฟาร์มปศุสัตว์ของตัวเอง สร้างผลผลิตต่างๆก่อนจะนำไปขาย หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทำกำไร เช่น ปลูกข้าวสาลีนำไปแปรรูปเป็นขนมปัง หากใครเลี้ยงวัวก็สามารถนำไปให้วัวกิน เพื่อเก็บนมนำไปแปรรูปเป็นครีมแล้วขาย โดยมีเวลาที่ต้องรอคอให้วัวกิน ซึ่งเกมนี้จะเน้นการเล่นคนเดียวนะคะ แต่สามารถซื้อขายกับเพื่อนที่เล่นเกมเดียวกันได้ ความแตกต่างของเกม HAYDAY กับเกมออนไลน์ฟรี ปลูกผักในรูปแบบอื่นๆคือ มีทรัพยากร คลังเก็บของ และพื้นที่จำกัด ต้องบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง นับเป็นเกมที่มีความท้าทายจริงๆ

เกมฟรี

สนับสนุนโดย : https://midwestrailplan.org/

Categories
รวมบทความ

5 อันดับ เจ้าหญิงดิสนีย์ ยอดนิยมมากที่สุด

ทันทีที่พูดถึง เจ้าหญิงดิสนีย์ ทุกคนจะต้องเอ่ยชื่อตัวละครน่ารักขึ้นมาหลายตำนานด้วยกัน แต่ถ้าจัดอันดับชื่อของเจ้าหญิงของค่ายนี้ที่ได้รับความนิยม และมักจะถูกพูดถึงบ่อย ๆ น่าจะตรงใจหลายคนด้วยกัน เพราะชื่อเสียงของเจ้าหญิงเป็นที่คุ้นหูของคนดูมาโดยตลอด และเป็นตัวละครที่เด็ก ๆ และสาว ๆ หลายคนฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าหญิงจริง ๆ ถึงแม้ว่าต้นเรื่องจะไม่ได้เกิดมาพร้อมด้วยกลีบกุหลาบก็ตาม ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเช็กกันดูว่ามีเจ้าหญิงเรื่องไหนกันบ้างที่ได้ชื่อว่าได้รับความนิยมจากแฟน ๆ ของดิสนีย์มากที่สุด

เจ้าหญิงดิสนีย์

เจ้าหญิงดิสนีย์ ยังคงเป็นที่หนึ่งในดวงใจของคนรักอนิเมะชัน

อย่างที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ มีหลายเรื่อง และแต่ละเรื่องต่างมีกระแสหรือเสียงตอบรับจากคนดูล้นหลาม ด้วยตัวละครสวยงาม การเดินเรื่องน่าสนใจ อีกทั้งอุปนิสัยส่วนตัวของเจ้าหญิงแต่ละคน ถือว่าบ่งบอกถึงความเป็น DISNEY ได้อย่างดี ซึ่งปัจจุบัน เจ้าหญิงของดิสนีย์ มีหลายคนที่ได้รับความนิยม และถือว่าเป็นการ์ตูนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของค่ายอย่างมาก เพราะทันทีที่ออกฉายสู่สาธารณชน จะเห็นได้ชัดว่าทุกภาคในจอเงินหรือช่องสตรีมและผ่านทีวีในรูปแบบของตอนในจอแก้ว มีกระแสตอบรับดีมากจริง ๆ

เจ้าหญิงดิสนีย์

เช็กลิสต์ 5 อันดับ จะมีเจ้าหญิงในฝันของหลายคน ๆ หรือไม่ 

ทั้งนี้หลังจากอรัมภบทกันมามากพอสมควรมาต่อกันที่ในส่วนของเจ้าหญิงดิสนีย์ 5 อันดับที่คนพูดถึงบ่อย ๆ และเมื่อตั้งคำถามถึง เจ้าหญิงจากค่าย DISNEY เรื่องไหนติดโผ 5 อันดับ การ์ตูนดิสนีย์ ที่ได้รับความนิยมสูงมากที่สุด ซึ่งหลายคนอาจจะมีคำตอบในใจอยู่แล้ว แต่ลองมาดูในลิสต์กันก่อนว่าเรื่องโปรดของคุณจะติดโผ 1 ใน 5 เรื่องเจ้าหญิงจากค่ายดิสนีย์ที่มักจะพูดถึงบ่อย ๆ หรือไม่ดังนี้ 

1. สโนไวท์ 

เริ่มกันที่เจ้าหญิงดิสนีย์ ที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงบ่อย ๆ นั่นก็คือเรื่องราวของ  สโนไวท์กับคนแคระทั้ง 7 ซึ่งเป็นตัวละครที่หลายคนพูดถึงบ่อย ๆ การเล่าเรื่องที่แสนรันทดของเจ้าหญิงที่เกิดมาเพียบพร้อมทั้งสิริโฉมและฐานะ แต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลก จนทำให้อันตรายต่อชีวิตหลายครั้งจากแม่เลี้ยงใจร้าย และกว่าจะสมหวังรวมถึงมีความสุขต้องผ่านเรื่องราวร้าย ๆ มากมาย ภายใต้ความช่วยเหลือของคนแคระทั้ง  7 ที่คอยดูแล ปกป้องและสนับสนุนเจ้าหญิงมาโดยตลอด โดยเรื่องนี้จะมีพรอพที่ขาดไม่ได้คือ “แอปเปิลอาบยาพิษ”

เจ้าหญิงดิสนีย์

2. ซินเดอเรลล่า 

มาต่อกันที่เจ้าหญิงที่จับพลัดจับผลูกลายเป็นเจ้าหญิงของเจ้าชายรูปงามในชั่วข้ามคืน กับเรื่องเล่าของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งถูกแม่เลี้ยงและลูกติดของแม่เลี้ยงรังแกมาโดยตลอด จากการสั่งให้เธอทำงานบ้านทุกอย่างทั้งหมด จนกระทั่งวันหนึ่งมีงานรื่นเริงที่ปราสาทเจ้าชาย ทำให้นางฟ้าที่ดูเธอมาโดยตลอดตัดสินใจเสกชุดสวย พร้อมกับรองเท้าแก้ว และรถม้า เพื่อให้เธอมีโอกาสเดินทางไปงานเลี้ยง แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องกลับก่อนเที่ยงคืน ส่งผลให้เธอรีบจนทำรองเท้าหลุดไว้ที่วัง 1 ข้าง และทำให้เจ้าชายตามหา จนกระทั่งสุดท้ายทั้งสองสมหวังในความรัก

เจ้าหญิงจากค่าย DISNEY

3. แอเรียล 

ตัวการ์ตูนที่ในลำดับที่ 28 ของดิสนีย์ โดยเจ้าหญิงดิสนีย์ เรื่องนี้มีต้นแบบมาจากเทพนิยายฮันต์ ซึ่งเรื่องนี้นำเสนอเจ้าหญิงแสนสวยมาในรูปแบบของนางเงือก มีจุดเด่นคือผมสีแดง ตาสีฟ้า หางเงือกสีเขียวเข้ม แถมยังร้องเพลงไพเราะอีกด้วย โดยเธอเป็นเงือกที่สนใจโลกมนุษย์อย่างมาก และวันหนึ่งเธอได้พบกับเจ้าชาย อีริค จนเกิดความรัก จนเป็นเหตุให้เธอตกหลุมพรางของ เออซูล่า แม่มดร้ายไปโดยปริยาย ส่งผลให้เธอไม่สามารถร้องเพลงได้อีกต่อไป และมีวิธีแก้หรือถอนคำสาปมีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือ เธอต้องได้จุมพิตจากชายอันเป็นรักแท้ของเธอเท่านั้น

เจ้าหญิงจากค่าย DISNEY

4. ราพันเซล 

อีกหนึ่งเรื่องของเจ้าหญิงดิสนีย์ แสนสวยแต่อาภัพสุดแสนจะอาภัพ กับการพลัดพรากที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อแม่แท้ ๆ ของตัวเองเป็นใคร เนื่องจากเธอเติบโตมากับแม่เลี้ยงบนหอคอยสูงในป่าใหญ่ และเธอไม่เคยได้ตัดผมของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทำให้เธอเป็นคนที่มีผมสีทองยาวมาก จนกลายเป็นบันไดดึงและหย่อนแม่ของเธอขึ้นสู่ปราสาทเรื่อยมา จนกระทั่งวันหนึ่งมีโจรหนุ่มเห็นปราสาทและต้องการขโมยของจึงย่องเข้าปราสาท จนได้พบกับเจ้าหญิงและทำให้เจ้าหญิงได้ค้นพบว่า แม่ที่เลี้ยงดูเธอมาคือคนที่ทำให้เธอต้องพลัดพลากจากครอบครัว

เจ้าหญิงจากค่าย DISNEY

5. เอลซ่า 

สำหรับเจ้าหญิงองค์นี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเจ้าหญิงที่หลายคนพูดถึง กับบทบาทของราชินีน้ำแข็ง ที่มีพลังพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด และเมื่อเติบโตขึ้นมาพลังของเธอยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้เธอต้องเก็บตัวอยู่ในห้องเพราะไม่ต้องการทำอันตรายต่อใคร เนื่องจากหลายเธอไม่สามารถคุมคลุมพลังงานของตัวเองได้นั่นเอง ซึ่งเจ้าหญิงเอลซ่าในเรื่องถือว่าเป็นคนสวยมากทีเดียว และเป็นตัวแทนของสาวโสดแบบมีความสุขโดยไม่จำเป็นต้องมีคู่ครอง ส่วนปัจจุบันเจ้าหญิงองค์นี้ได้รับความนิยมจากเด็ก ๆ และสาว ๆ ทุกวัยอีกด้วย

เจ้าหญิงจากค่าย DISNEY

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/สมัครบาคาร่า888

Categories
รวมบทความ

5 อันดับ หนังไทยใหม่ 2022 น่าดูแบบต้องบอกต่อ

สำหรับสายความบันเทิง การได้ดู หนังไทยใหม่ 2022 ในปัจจุบันถือว่าไม่เอาท์อีกแล้ว กับการพัฒนาหนังให้ทันกระแสและอยู่ในสายตาของผู้ชมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีหลายเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมาก และยังคงได้ชื่อว่าเป็นหนังทำเงินหลักร้อยล้านอีกด้วย ดังนั้นเพื่อความสนุกและได้อรรถรสในการดูหนังมากยิ่งขึ้นแนะนำว่าไม่ควรพลาดโอกาสดี ๆ ในการดูหนังเรื่องดี ๆ ที่หลายคนพูดตรงกันว่าสนุก ดังนั้นลองมาเช็กกันก่อนว่าจะมีเรื่องไหนเป็นเรื่องแนะนำ และได้ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ควรดูจริง ๆ เพื่อไม่ให้ทันกระแสและคุยกับคอหนังแบบรู้เรื่องแน่นอน

หนังไทยใหม่ 2022

หนังไทยใหม่ 2022 ในกระแสตอนนี้มีหลายเรื่องด้วยกัน 

สำหรับ หนังไทยใหม่ 2022 มีหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จ และได้ชื่อว่าเป็นหนังทำเงินที่ทำให้คอหนังหลายคนพูดตรงกันว่า “ไม่ควรพลาด” ด้วยเนื้อหาของตัว หนัง ถือว่ามีการวางแผนเดินเรื่องได้ดี จนทำให้หนังไม่น่าเบื่อ ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะดึงตัวนักแสดงนำมือใหม่ หรือยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในวงการแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือ การวางเรื่องให้น่าติดตามกับบทของตัวละครต่าง ๆ น่าสนใจทำให้กลายเป็นหนังที่ต้องเรียกว่าทำได้ดีสุด ๆ กับการวางตัวละครของจริง และยุคนี้สามารถหา หนังไทย ดูได้ง่ายมากขึ้นผ่านช่องทางสตรีมต่าง ๆ

หนังไทยใหม่ 2022

เช็กลิสต์รายชื่อหนัง 5 อันดับตอนนี้ที่ควรดูโดยด่วน

สำหรับ 5 หนังไทยใหม่ 2022 อยู่ในกระแสและได้ชื่อว่าเป็น หนังไทยน่าดู ที่หลายคนพูดตรงกันว่า เป็นหนังดี ๆ น่าสนใจมากขึ้นถือว่าเป็นหนังที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้การดูหนังสนุกมากขึ้น ด้วยเนื้อหาแตกต่างหรือเค้าโครงถูกจริตคนดูมากขึ้น ส่งผลให้ตอนนี้เป็น หนังไทยกระแสดี ไปโดยปริยายทันที โดยจะมีเรื่องไหนกันบ้างนั้นมาตามกันต่อดีกว่า แต่ย้ำว่าทุกเรื่องเป็นหนังที่ช่วยให้วันพักผ่อนของแต่ละคนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะสามารถเพิ่มความสนุกและตื่นเต้นด้วยการเลือกหนังดี ๆ มาดู ส่วนจะมีเรื่องไหนที่ต้องพูดถึงกันบ้างนั้นมีดังนี้

1. THE LAKE บึงกาฬ

มาเริ่มกันที่สายหนังสัตว์ประหลาดกันก่อน โดยเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีทุนสร้างสูงมากเกือบ 100 ล้านบาทกันเลยทีเดียว โดยเรื่องราวของหนังจะเล่าถึง เมย์ เด็กหญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่ดันไปพบกับไข่ยักษ์ปริศนา และไม่วายนำกลับบ้านมาด้วย โดยเธอหาได้รู้ไม่ว่าการนำไข่ปริศนาฟองนั้นกลับมาด้วยคือจุดเริ่มต้นของ “หายนะ” ที่ทำให้เมืองโดนตัดขาดจากภายนอกทันที เพราะเจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมถึงนักวิทยาศาสตร์จีนต้องระดมกำลังเพื่อยับยั้งและจับสัตว์ประหลาดอย่าง “ไทจู” ให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าลุ้นได้ดีทุกฉากก็ว่าได้

หนังไทยใหม่ 2022

2. บุพเพสันนิวาส 2 

มาต่อกันทิ่ หนังใหม่ 2022 ทำเงินอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับกระแสนิยมอย่างมาก โดยเรื่องนี้ยังคงยึดตัวพระ-นางคนเดิมนั่นก็คือ พี่โป๊บ กับน้องเบลล่า  ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้ทำให้แฟน ๆ ต้องผิดหวังในความสามารถ กับการถ่ายทอดตัวละครอย่าง พ่อภพ และ แม่เกสร กับความรักที่อีกฝ่ายเชื่อเรื่องพรหมลิขิต ในขณะที่อีกฝ่ายมีหัวก้าวหน้าไปไกล แต่ทั้งสองคนต้องมาโคจรเจอกันบ่อย ๆ ทำให้มีเรื่องราวมากมายและสุดท้ายทั้งคู่จะได้ชื่อว่าเป็นบุพเพสันนิวาสของกันและกันหรือเปล่า ต้องไปตามกันต่อในตัวของหนัง แต่หลายคนพูดตรงกันว่าเรื่องนี้สนุกมากจริง ๆ

หนังใหม่ 2022

3. FAST FEEL & LOVE 

มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเรื่องนี้มีชื่อไทยว่า “เร็วโหด….เหมือนโกรธเธอ” ถือว่าเป็นหนังน่าดูอีกหนึ่งเรื่องไทย ภายใต้การผลิตจาก GDH ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นค่ายหนังที่ผลิตหนังคุณภาพสูงอยู่แล้ว โดยเรื่องนี้มีตัวละครหลัก ๆ คือ เกา แชมป์ SPORT STACKING ซึ่งมุ่งมั่นกับการแข่งขันมาโดยตลอด เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ให้ได้ จนทำให้เขาเสีย เจ แฟนสาวของเขาไป ทำให้เขาต้องหันมาดูตัวเองกับสิ่งที่ได้ทำลงไปทุกเรื่องราวในช่วงที่ผ่านมาทันที ซึ่งหนังเรื่องนี้มีจุดขายคือมีการสอดแทรกจังหวะคอมเมดี้เอาไว้ในเรื่อง แถมตอนนี้ยังดูได้ผ่าน NETFLIX อีกด้วย

หนังใหม่ 2022

4. SLR

หนังใหม่ 2022 แนวสยองขวัญกับชื่อไทยว่า “SLR กล้อง ติด ตาย” โดยเป็นหนังจากค่าย M PICTURES ผ่านตัวละคร แดน, อาจารย์เอม และน้ำ ต้องเจอกับเรื่องราวปริศนาต่อเนื่อง แถมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้เป็นประเด็นที่พวกเขาต้องตามหาความจริง ถึงการตายของเพื่อนสนิทพวกเขาว่าทำไมต้องเจอจุดจบของชีวิตที่แสนประหลาด ซึ่งเรื่องนี้ทันทีที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาถือว่าได้รับกระแสดี กับสิ่งที่ผู้สร้างและนักแสดงถ่ายทอดออกมาตลอดทั้งเรื่อง จนทำให้กลายเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้มีจุดเด่นและจุดที่เพิ่มความน่าสนใจได้ง่าย

หนังใหม่ 2022

5. THIRTEEN LIVES 

ปิดท้ายกันด้วย หนังใหม่ 2022 ที่สร้างมาจากเรื่องจริงกับเหตุการณ์ที่ 13 ชีวิต ติดในถ้ำแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างกระแสความสนใจให้กับผู้คนทั่วโลก กับการพยายามตามหา 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำ ซึ่งไร้อาหาร และยังไม่มีใครตอบได้ว่าพวกเขายังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ เนื่องจากว่ามีน้ำบ่าเข้าถ้ำปิดทางเข้าออกทุกช่องทาง ทำให้ทีมงานนักประดาน้ำทั่วโลกต้องเดินทางมาช่วยออกจากถ้ำให้ได้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับ รอน ฮาวเวิร์ด ผู้กำกับอย่างมาก เพราะสามารถเล่าเรื่องให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

หนังใหม่ 2022

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/สมัครบาคาร่า888

Categories
รวมบทความ

5 อันดับ สโมสร ฟุตบอลไทยลีก คว้าแชมป์ลีกสูงที่สุด

สำหรับคอบอลการติดตามทีมรักและได้ลุ้นชัยชนะ พร้อมกับการคว้าแชมป์ของสโมสร ฟุตบอลไทยลีก คือสิ่งที่ดีและรอคอย และแฟนบอลส่วนใหญ่คาดหวังสุด ๆ ว่าทีมรักของพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะพร้อมกับเดินหน้าไล่ล่าแชมป์ทุกรายการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการันตีความยิ่งใหญ่ของแต่ละทีมว่าจะเป็นทีมที่พร้อมจะสร้างแต่ผลงานดี ๆ และเป็นทีมที่ยากแก่การต่อกรของสโมสรต่าง ๆ ซึ่งสถิติในการคว้าแชมป์เวทีเกมแข่งลีกในปัจจุบันมีหลายทีม แต่จะมีทีมไหนที่สามารถคว้าแชมป์ได้มากที่สุดมาดูกันก่อนดีกว่า

ฟุตบอลไทยลีก

ปัจจุบัน ฟุตบอลไทยลีก มีการแข่งขันสูงมาก

ก่อนจะเช็กว่าทีมไหนคว้าแชมป์รายการฟุตบอล ไทยลีก สูงสุดต่อเนื่องในบรรดาทีมต่าง ๆ มากมาย มาทำความรู้จักกับ ศึกไทยลีก 1 กันก่อนดีกว่า ซึ่งปัจจุบันมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงพื้นที่ทีมในศึกสูงสุดของประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 ทีม ลงสนามแข่งขันในระบบเหย้า-เยือน โดย 3 ทีมที่ทำผลงานแย่ที่สุดจะต้องลงไปตั้งต้นใหม่ในศึก ไทยลีก 2 ส่วนท็อปโฟร์ของตารางคะแนนจะได้ไปเล่นรายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ซึ่งปัจจุบันชมการถ่ายทอดสดเกมแข่งขันหลากหลายช่องทาง

ฟุตบอลไทยลีก

เช็กลิสต์ 5 อันดับ ทีมไหนมีสถิติคว้าแชมป์สูงที่สุดดังนี้

ทั้งนี้เมื่อพูดถึงการเช็กอันดับ 5 ทีมฟุตบอล ไทยลีก ที่มีสถิติคว้าแชมป์ รายการไทยลีก สูงมาก หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ในบางส่วนเกี่ยวกับการคว้าแชมป์รายการ THAI LEAGUE หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ ว่าเกมแข่งขันเวที T1 ซึ่งปัจจุบันเวทีแห่งนี้มีสโมสรหลายแห่งสร้างชื่อเสียงและทำให้นักฟุตบอลต่างชาติเลือกเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกไทยลีกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาเช็กกันก่อนดีกว่าว่า ปัจจุบันมีสโมสรไหนที่คว้าแชมป์รายการสูงสุดของไทยมากที่สุด เพื่อเพิ่มอรรถรสในการดูและชมเกมกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นดังนี้ 

1. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

สำหรับทีมที่ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมและร้อนแรงต่อเนื่อง เคยคว้าแชมป์รายการดังกล่าวมาแล้วถึง 7 ครั้งด้วยกัน  โดยครั้งแรกที่พวกเขาคว้าได้ต้องย้อนไปเมื่อปี 2554 ซึ่งสมัยนั้นพวกเขายังใช้ชื่อ บุรีรัมย์ พีอีเอ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทีมของพวกเขาตั้งแต่ปีที่ได้แชมป์จนถึงปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมเหนือคู่แข่งอย่างมาก และเห็นได้ชัดมาโดยตลอด เรียกได้ว่าทำให้แฟนบอลทุกคนมั่นใจว่าพวกเขาจะลงเล่นพร้อมด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดเสมอ แถมปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นทีมที่มาแรงติดอันดับในเอเชียอีกด้วย

ฟุตบอลไทยลีก

2. เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

มาต่อกันที่ทีมที่ 2 ที่ได้ชื่อว่าคว้าแชมป์รายการไทยลีกสูงอันดับ 2 ของไทย โดยสถิติในเบื้องต้นคว้าแชมป์รายการดังกล่าวมาแล้ว 4 ครั้งด้วยกัน โดยคว้าแชมป์ครั้งแรกมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขายังใช้ชื่อว่า “เมืองทอง-หนองจอก ยูไนเต็ด” และหลังจากเปลี่ยนชื่อมาเป็น เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พวกเขายังคงทำผลงานยอดเยี่ยมได้ดั่งใจแฟนบอลมาโดยตลอด แต่พักหลังมานี้ผลงานของพวกเขาค่อนข้างน่าเป็นห่วง เมื่อผลงานในปัจจุบันไม่มีอะไรน่าประทับใจมากนัก กับการคลำหาทางกลับสู่บัลลงก์ทีมที่ดีที่สุดในไทยลีกยังไม่ได้

ทีมฟุตบอลไทย

3. ทหารอากาศ 

มาต่อกันอีกหนึ่งทีมที่เคยมีผลงานยอดเยี่ยม และทำให้แฟนบอลทุกคนมั่นใจว่าพวกเขาจะลงสนามพร้อมด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดเสมอ และไม่ทำให้แฟนบอลทุกคนต้องรู้สึกผิดหวังแน่นอน หลังจากสามารถพาทีมคว้าแชมป์รายการสูงสุดของไทยได้ถึง 2 ครั้ง ส่วนปัจจุบันแม้ว่าจะยุบรวมไปกับทีม อุทัยธานี เอฟซี เมื่อปี 2019 ซึ่งปัจจุบันกำลังลงสนามแข่งขันในฐานะสโมสรเวทีไทยลีก 2 ส่วนผลงานในปัจจุบันค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ เพราะนักเตะทุกคนยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งมีลุ้นสูงที่จะเลื่อนชั้นอีกครั้งในปีหน้า

ทีมฟุตบอลไทย

4. โปลิศ เทโร

มาต่อกันทีมที่ 4 ที่ยึดพื้นที่ทีมที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้สูงสุดของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยลีก 1 โดยพวกเขาสามารถกำชัยชนะเหนือคู่แข่งต่อเนื่องและคว้าแชมป์รายการดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งในยุคที่พวกเขาอยู่ในช่วงพีคสุด ๆ ต้องยอมรับว่าพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นทีมที่มาแรงและทำผลงานยอดเยี่ยมอย่างดีมาโดยตลอด ส่วนปัจจุบันสโมสรแห่งนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โปลิศ เทโร ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ 11 ของตารางคะแนนไทยลีก ซึ่งมีแนวโน้มตกชั้นค่อนข้างสูงมาก หากยังไม่เร่งเครื่องทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่อง เพื่อช่วยทีมไล่ล่าชัยชนะให้ได้

ทีมฟุตบอลไทย

5. ธนาคารกรุงไทย 

ปิดท้ายกันด้วยสโมสรธนาคารกรุงไทยซึ่งปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีสโมสรแห่งนี้ในวงการฟุตบอลไทยอีกแล้ว แต่ในอดีตพวกเขาคือทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมและน่าประทับใจอย่างมาก เพราะทำผลงานโดดเด่นสุด ๆ กับการพาทีมคว้าแชมป์รายการสูงสุดของไทยมาครองถึง 2 ครั้ง ส่วนปัจจุบันยุบทีมเรียบร้อยแล้ว โดยได้กลุ่มทุนบางกอกกลาสฯ เข้ามาเทคโอเวอร์ และถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจอย่างมาก เพราะในอดีตเคยคว้าแชมป์รายการสำคัญมาแล้วหลายรายการด้วยกัน แต่น่าเสียดายที่สโมสรแห่งนี้เหลือแค่ความทรงจำ

ทีมฟุตบอลไทย

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet