สัตว์สูญพันธุ์

5 อันดับ เหตุผลทำให้ สัตว์สูญพันธุ์

ปัจจุบันถ้าพูดถึง สัตว์สูญพันธุ์ ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะสัตว์บางชนิดมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก แต่จากปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้การสูญเสียที่เกิดขึ้นกลายเป็นเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้สัตว์บางชนิดไม่เหลืออยู่บนโลกอีกต่อไปมีหลายข้อด้วยกัน โดยปัจจุบันการหายไปของสัตว์บางชนิดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะสิ่งที่เราได้เห็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐาน หรือบางชนิดอาจจะมีรูปภาพให้ได้เห็นกัน ทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมามากมาย

สัตว์สูญพันธุ์

ปัจจุบัน สัตว์สูญพันธุ์ ทั่วโลกมีหลายชนิดด้วยกัน

สำหรับคำว่าสัตว์สูญพันธุ์ แม้ว่าจะคำสั้น ๆ แต่เมื่อลงลึกถึงรายละเอียดต่าง ๆ พบว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ เพราะการหายไป หรือ การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า หรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ บนโลกนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนหลาย ๆ อย่าง ซึ่งสิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ บนโลกใบนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องตื่นตัวกับเรื่องราวทั้งหมดโดยเร็วที่สุด เพื่อ ป้องกันการสูญพันธุ์ หรือเสียสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ยังมีอยู่ในระบบนิเวศน์มากยิ่งขึ้น

สัตว์สูญพันธุ์

มาเช็กกันต่อว่า 5 อันดับเหตุผลทำให้เกิดการสูญพันธุ์มีอะไรกันบ้าง 

ทั้งนี้คำว่าสัตว์สูญพันธุ์ ในปัจจุบันมีหลายเหตุผล ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ คือ การกระทำของมนุษย์มีส่วนทำให้การหายไปของสัตว์ EXTINCT ANIMALS เกิดขึ้นได้ง่ายมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ด้วยการขยายตัวของสังคมเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ทำให้สุดท้ายสัตว์หลายชนิดเข้าขั้นสูญพันธุ์ หรืออีกหลายชนิดได้ชื่อว่าเป็นกลุ่ม สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ในทันที ดังนั้นเพื่อเป็นทางออกที่ดีสำหรับการช่วยกันอนุรักษ์ มาเช็กกันก่อนว่าเหตุผลหลักทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์คือ 

1. การลักลอบล่าหรือค้าแบบผิดกฎหมาย 

มาต่อกันด้วยเหตุผลแรกนั่นก็คือการลักลอบล่าเพื่อบารมี หรือการค้าแบบผิดกฎหมาย รวมถึงการฆ่าเพื่อบริโภคเป็นอาหารเกินขอบเขต ซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายแรงต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถยับยั้งความกระหายของนักล่าได้ดี เพราะยังมีช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการล่าสัตว์ป่าบางชนิดได้เหมือนเดิม ซึ่งทำให้สัตว์บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น และบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วจริง ๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มีคำถามจากทางนักอนุรักษ์ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ดีพอแล้วหรือยัง กับประเด็นของการรักษาให้สัตว์ป่าคงอยู่ถาวร

สัตว์สูญพันธุ์

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

อีกหนึ่งเหตุผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสายพันธุ์ของสัตว์ป่าหลายชนิด นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะทำให้สัตว์ป่าบางชนิดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศใหม่ได้ และสุดท้ายค่อย ๆ หายไปจากวงจรระบบนิเวศน์ของโลกไปโดยปริยาย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันเหตุผลหลัก ๆ เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ซึ่งคอยสร้างวิวัฒนาการใหม่ ๆ พร้อมกับการทำลายไปในตัว

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

3. การขยายตัวของเมือง 

การขยายตัวของเมืองส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าโดยตรง เพราะยิ่งมีการรุกล้ำอาณาเขตของสัตว์ป่ามากแค่ไหน ยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับสัตว์ป่ามากขึ้นเท่านั้น และทุกปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อาศัยหรืออาหารการกินของสัตว์แต่ละชนิด เนื่องจากว่าสัตว์สูญพันธุ์ บางชนิดจะมีอาหารเฉพาะอย่าง และในบางพื้นที่จะเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการมีอยู่ของอาหารสัตว์ชนิดนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อมีการรุกล้ำยิ่งลดจำนวนอาหารของสัตว์บางชนิดไปในตัว จนถึงวิกฤติและเกิดการสูญเสียในที่สุด

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

4. การทำเกษตรกรรมแบบผิดหลักธรรมชาติของมนุษย์

มาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุผลสัตว์สูญพันธุ์ สำคัญอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือ การทำเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการนำเอาสารเคมีมาใช้จึงเป็นทางเลือกของหลายคนทันที เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามเป้าหรือเกินเป้า โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาว่า จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเพียงแค่เริ่มต้นการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การหายไปของสัตว์ตัวเล็กไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นทันที เพราะในวงจรนิเวศน์จะมีระบบห่วงโซ่อาหารอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนต้องตระหนักถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

5. พฤติกรรมการปรับตัวของสัตว์หลายชนิด

พฤติกรรมคงเดิมของสัตว์สูญพันธุ์ ซึ่งจะไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้สุดท้ายไม่สามารถดำรงชีพในระบบนิเวศน์ได้ ส่งผลให้ในเวลานี้ต่อมากลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์ในที่สุด แต่ก่อนจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมาสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการกระทำของมนุษย์ในบางส่วน ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้สัตว์หลาย ๆ ชนิดไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จนทำให้เกิดการสูญเสียอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

บทสรุป

ทั้งนี้แม้ว่าสัตว์บางชนิดจะมีการสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ยังมีหลายชนิดสร้างความหวังให้กับวงจรนิเวศน์มากขึ้น กับการค้นพบว่าบางชนิดยังมีสายพันธุ์หลงเหลืออยู่ กับการปรากฏตัวบ่อย ๆ ในป่า จนทำให้ตอนนี้เริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันว่าสัตว์บางสายพันธุ์ยังคงอยู่บนโลกนี้จริง ๆ หรือบางชนิดกลายเป็น สัตว์สูญพันธุ์ ไปแล้ว

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเย

Share To :

Facebook
Twitter
Pinterest
Email