ประเทศที่จนที่สุดในโลก

มารู้จักกับ ประเทศที่จนที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือเอเชีย

ประเทศที่จนที่สุดในโลก

แน่นอนว่าความเป็นอยู่ของคนบนโลกจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากผลผลิต การอ่านออกเขียนได้ การจ้างงาน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่บอกถึงเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่จนในแถบเอเชีย หรือ ประเทศที่จนที่สุดในอเมริกา โดยในปัจจุบันได้มีการพบว่าผู้ที่หิวโหยจนเสียชีวิตไปแล้ววันละ 25,000 คนโดยประมาณ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เสียชีวิตมากกว่าผู้ใหญ่ ในจำนวน 982 ล้านคนจากประชากร 4.8 พันล้าน โดยในประเทศที่มีการพัฒนาก็จะมีความเป็นอยู่ด้วยเงินเพียงวันละ 1 เหรียญสหรัฐ 

โดยประชากรส่วนใหญ่จะยากจนถึง 40% มีรายรับเพียง 5% ของรายได้รวมระดับโลก ในขณะที่ 20% ของ ประเทศที่รวยที่สุด ที่มีรายรับ 75% ดังนั้นประเทศที่มีประชากรที่มีรายได้ก็จะมีการเฉลี่ยต่อหัวและต่อปีเท่ากับ 765 ดอลลาร์สหรัฐ หรืออาจจะน้อยกว่าตามที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าเป็น ประเทศที่จนที่สุดในโลก นั่นเอง ซึ่งทุกท่านสามารถเข้ามาทำความเข้าใจได้ว่า ประเทศใดจนที่สุด ได้ที่เว็บไซต์นี้เลย

ประเทศที่จนที่สุดในโลก

ประเทศที่ยากจนที่สุดในแถบเอเชียเป็นอย่างไร

เอเชียมี ประเทศที่จนที่สุดในเอเชีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด โดยจะมีประชากรมากถึง 4.5 พันล้านคน และทวีปเอเชียนี้ก็จะประกอบด้วยประเทศต่างๆ มากมายที่เป็น ประเทศที่รวยที่สุด และยากจนที่สุด แน่นอนว่าทุกท่านจะสามารถสำรวจ ประเทศที่จนที่สุดในเอเชีย ได้ โดย ประเทศที่จนที่สุดในเอเชีย ก็คือ อัฟกานิสถาน ซึ่งข้อมูลของธนาคารโลกในปี 2566 ได้มีการกล่าวไว้ว่า อัฟกานิสถานมีอัตรายากจนอยู่ที่ 72.8% โดยจะเป็นประชากรที่มากกว่า 70% ของประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่าความยากจน 

ดังนั้นสาเหตุหลักของความยากจนก็คือการออกสู้รบ สงครามกลางเมืองที่ได้มีการดำเนินมานานกว่า 40 ปี มีการส่งผลให้ประเทศเกิดความเสียหาย สงครามได้มีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทำลายด้านเศรษฐกิจ และทำให้ประชากรจำนวนมากต้องพลัดถิ่น และก็ยังมีสาเหตุที่เกิดจากภัยแล้ง เพราะเป็นประเทศที่มีความแห้งแล้งและเกิดภัยแล้งบ่อยที่สุดจึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการเกษตร ซึ่งจะเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศเป็นอย่างมาก 

เฮติเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในอเมริกา

เฮติไม่ได้เป็น ประเทศที่รวยที่สุด แต่ด้วยความแตกแยกทางเศรษฐกิจและสังคมได้มีการฝังอยู่ในเฮติ โดยที่ดินส่วนใหญ่ได้ตกอยู่ในมือของชนชั้นนำและเจ้าอาณานิคมของฝรั่งเศส ในขณะที่แรงงานในไร่อ้อยก็คือทาสผิวดำที่มาจากแอฟริกา ซึ่งทาสก็ได้มีการลุกขึ้นมาทำการปฏิวัติขับไล่ฝรั่งเศส ถือได้ว่าเป็นการนำไปสู่เหตุการณ์ที่ต้องเสียเลือดขั้นรุนแรงที่สุด 

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในการปฏิวัติในเฮติจะเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลก แต่การที่ทาสได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่นาย ซึ่งในการปฏิวัติครั้งนั้นข้อได้มีการทำลายเศรษฐกิจของเฮติอย่างสิ้นเชิง ซึ่งแน่นอนว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและบวกกับหนี้ที่เกิดขึ้นมีการทับถมกัน 

ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลมาจากการที่ทางเฮติได้มีการชำระในการสูญเสียรายได้จากการค้าทาสมากถึง 90 ล้านฟรังก์ เพื่อนำมาแลกกับการที่ให้ฝรั่งเศสมีการยอมรับว่าให้ทางเฮติได้ขึ้น อันดับประเทศ เอกราชและให้มีการสิ้นสุดในการทำสงครามระหว่างกัน จนก่อให้เกิดจลาจลนับไม่ถ้วน และนำไปถึงการแทรกแซงของ ประเทศที่จนที่สุดในอเมริกา อีกด้วย จึงทำให้เฮติได้กลายเป็น ประเทศที่จนที่สุดในอเมริกา

แนะนำประเทศที่จนที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง

สำหรับท่านใดที่อยากจะทราบว่าในโลกของเรานั้นมี ประเทศใดจนที่สุด ซึ่งทุกท่านสามารถเข้ามาศึกษาได้ว่า ประเทศใดจนที่สุด ผ่านทางเว็บไซต์ได้ เนื่องจากทางเว็บได้มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้กับทุกท่านได้มาศึกษาเกี่ยวกับ ประเทศที่จนที่สุดในโลก ได้ดังต่อไปนี้

  • เอธิโอเปีย เป็น อันดับประเทศ ที่มีความยากจนครึ่งหนึ่งของผลผลิตรวมที่อยู่ภาคการเกษตร เป็นผลผลิตในภาคการเกษตรที่ต่ำลง เพราะมีเทคนิคการเพาะปลูกที่มีความล้าสมัย ที่ขึ้นอยู่กับฟ้าฝน 50% ของประชากร 74.7 ล้านคน มีความยากจนถึง 80% และมีการอาศัยอยู่ด้วยการรับแจกอาหาร โดยผู้ชายจะมีด้วยกัน 47% และมีผู้หญิง 31% ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ และคนส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่อหัวต่อปีเพียงแค่ 700 เหรียญสหรัฐ
  • อันดับประเทศ ไนเจอร์ เป็นประเทศที่มีประชากรทั้งหมด 12.5 ล้านคน ซึ่งฝนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะการขาดแคนอาหารถึง 63% ของประชากรที่มีความเป็นอยู่จากเงินที่ได้รับต่ำเพียงแค่ 1 เหรียญสหรัฐต่อวัน
  • สาธารณรัฐแอฟริกากลาง มีเกษตรกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงอายุของประชากร 43.46-43.62 ปี ถึง 13% และประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัวต่อปีเพียงแค่ 700 เหรียญสหรัฐ
  • กินี บิสเซา เป็น ประเทศที่จนที่สุดในโลก ที่มีการทำไร่และการประมงที่ถือว่าเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจ ซึ่งรายได้ของประชากรจะมีไม่เท่ากันในแต่ละภาคส่วน โดยประมาณ 10% ของผู้ใหญ่ก็จะมีความเสี่ยง และมีรายได้ต่อหัวต่อปีเพียงแค่ 600 เหรียญสหรัฐ
  • สหภาพโคโมโรส เป็น อันดับประเทศ ที่ประชากรไม่มีงานทำ เป็นผลที่ส่งต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสหภาพโคโมโรส โดยในพื้นที่ทางการเกษตรเป็นผลที่ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดวิกฤต ทำให้ภาคการเกษตรส่งผลผลิตมวลรวม 40% ซึ่งความเป็นอยู่ของคนจะขึ้นอยู่กับเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากนานาชาติ และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อหัวต่อปีเพียงแค่ 600 เหรียญสหรัฐ
  • สาธารณรัฐโซมาเลีย เป็นหนึ่งใน ประเทศที่จนที่สุดในโลก หัวใจสำคัญก็คือเป็นการทำเกษตรที่ทำให้เศรษฐกิจของโซมาเลียสร้างรายได้เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเอง ซึ่งจะอยู่ทางใต้ของแอฟริกา ประชากรที่มีความเร่ร่อนถือได้ว่าเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของประเทศที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก มีอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่ให้ผลรวมเพียงแค่ 10% โดยรายได้ส่วนใหญ่ต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 600 เหรียญสหรัฐ

หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่า ประเทศใดจนที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาหลักส่วนใหญ่ที่ทำให้เป็น ประเทศที่จนที่สุดในโลก ก็มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำถึง 2.7% และอาจต่ำกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาใน ประเทศที่จนที่สุดในเอเชีย และ ประเทศที่จนที่สุดในอเมริกา อีก 

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกร ที่ต้องเผชิญกับภัยแล้งทำให้คนจนที่สุดของประเทศเกือบครึ่งนั้นได้มีรายได้ลดลง และในขณะที่ภาวะเกิดความรุนแรงในพื้นที่เกิดความขัดแย้งก็ส่งผลต่อความยากจนให้กับประชากรอย่างชัดเจน และสิ่งที่เป็นปัญหาที่ชัดเจนที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงโอกาสในแต่ละภูมิภาคน้อยลง เพราะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีการเติบโตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น ประเทศที่รวยที่สุด แต่ก็ใช่ว่าความร่ำรวยไหลมายังผู้ที่ไร้โอกาสมากเพียงพอนั่นเอง

FIVE IS REAL เว็บไซต์คุณภาพที่จะรวบรวมเทรนด์ฮิตติดชาร์จทุกเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสมาให้คุณได้ติดตาม

one2fives  เป็นเว็บไซต์ศูนย์ รวมจัดอันดับ ที่รวบรวมข้อมูลทุกเรื่องมาไว้เพื่อคุณ

Share To :

Facebook
Twitter
Pinterest
Email